Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο www.happynails.gr αλλά και την εφαρμογή για κινητά & tablet HappyApp. Με την πλοήγηση ή το κατέβασμα και χρήση της εφαρμογή μας στην συσκευή σας αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής.

1 Δεδομένα που συλλέγουμε

Για την πραγματοποίηση και τη διαχείριση των κρατήσεων/ραντεβού στο κατάστημά μας, και τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, το HAPPY NAILS (εφεξής το Κατάστημα) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο μέτρο που είναι απαραίτητο.

2. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπου έχουμε νομική βάση προς τούτο, δηλαδή  εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 1) για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ μας από τη στιγμή που εισάγετε τα στοιχεία της κράτησής/ραντεβού σας και αποδέχεστε τους όρους χρήσης του Happy Nails καθώς και 2) για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του Καταστήματος σχετικά με την επεξεργασία των επιγραμμικών δεδομένων από τα οποία θα εξάγουμε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και αποδοτικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η πραγματοποίηση των κρατήσεών/ραντεβού σας και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

3. COOKIES

Ο διαδικτυακός τόπο χρησιμοποιεί cookies. Τα  “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δε διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και δε λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

  • Απολύτως αναγκαία cookies: Πρόκειται για «cookies πρώτου αποδέκτη» που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Όλες οι προτιμήσεις και ρυθμίσεις σας (π.χ. γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης και plugins), οι οποίες αποθηκεύονται στα cookiesαναπαράγονται στο διαδικτυακό μας τόπο και δε δύνανται να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή σας . Χωρίς αυτά, πολλές εφαρμογές του διαδικτυακού μας τόπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
  • Cookies Απόδοσης, Ανάλυσης και Έρευνας: Πρόκειται για cookies, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητάς των διαδικτυακών τόπων. Για παράδειγμα, τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τη συχνότητα της επισκεψιμότητας συλλέγοντας πληροφορίες, όπως τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τους διαδικτυακούς μας τόπους και τις επιμέρους σελίδες, αλλά και τον αριθμό όσων επιστρέφουν σε αυτόν. Επιπλέον, καταγράφουν τις σελίδες που επισκέπτεστε, το χρόνο που παραμένετε σε αυτές, καθώς και τα σημεία που εκδηλώνετε ενδιαφέρον.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε και που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα), υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Και συγκεκριμένα, στην εταιρία διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, η οποία θα επεξεργαστεί τα δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία και στους συνεργάτες της, όπως την  εταιρία πληροφορικής και φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Επιπλέον, αποδέκτης των δεδομένων σας είναι:

  • η εταιρία Fresha SV Ltd, στην πλατφόρμα της οποίας καταχωρείται η κράτησή/ραντεβού σας

Ο διαδικτυακός μας τόπος αλλά και εφαρμογή μας περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (πχ. social media ), οι οποίοι δεν ελέγχονται από τo Κατάστημα αλλά από τρίτα πρόσωπα. Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα των κρατήσεών/ραντεβού σας επ΄αόριστον καθώς είναι πέραν των δυνατοτήτων μας αυτόματα να γίνεται ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας εάν δεν ζητηθεί από εσάς (υπάρχει η δυνατότητα μόνο της μη-αυτόματης διαγραφής αυτών των πληροφοριών).

6. Ασφάλεια

Το Κατάστημα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

7. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • στο Κατάστημα μας, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο ασκήσεως δικαιωμάτων
  • μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας που είναι διαθέσιμο
  • στο privacy@happynails.gr, αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή
  • στη δ/νση «Happy Nails, Πύρρου 19 & Δαμάρεως, 116 33 Παγκράτι, Αθήνα», αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, το Κατάστημα θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

8. Επικοινωνία

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Happy Nails

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πύρρου 19 & Δαμάρεως, 116 33 Παγκράτι, Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 7516500

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Email: privacy@happynails.gr